Referenscase

Utveckling efter Bas Invests Investering

Bakgrund

Parkman är en parkeringsoperatör. Bolaget har två verksamheter i) operatör inom parkeringshus och ytparkeringar i Stockholmsområdet ii) Flygets långtidsparkering som driver en långtidsparkering på Arlanda. Parkman har på fem år blivit Sveriges fjärde största parkeringsoperatör och driftar idag 60 000 parkeringsplatser.

Motiv till investering

Den totala parkerings marknaden i Storstockholm estimeras till över SEK 2500 m med totalt 800 000 registrerade bilar. Det finns dessutom en underliggande tillväxt tack vare en nettoinflyttning om 40 tusen människor till Stockholm varje år. I kombination med detta råder ett underskott av parkeringshus och parkeringsplatser. Marknaden dominerades av endast tre parkeringsoperatörer. Bas Invest identifierade en stor möjlighet för Parkman att vinna marknadsandelar i både Storstockholm och Arlanda.

Efter att ha analyserat marknaden och konkurrenter identifierade Bas att det fanns utrymme för en snabbfotad parkeringsoperatör som håller en hög servicenivå gentemot fastighetsägare och kunder samt underhåller parkeringshusen på ett föredömligt sätt.

Utveckling efter investering

Implementering av en organisk tillväxtstrategi för att stärka positionen och växa i Storstockholm.

Efter Bas investering har Parkman och flygets långtidsparkering haft en kraftig tillväxt både genom att vinna nya uppdrag samt attrahera nya kunder till våra garage och parkeringar.

Bolaget som tidigare hette SEBE parkering bytte under 2012 namn till Parkman i samband med en om positionering. I samband med en strategisk översyn efter Bas investering fattades beslut om att vässa bolagets affärsidé, erbjudande, positionering och grafiska profil. Detta har resulterat i namnbytet till Parkman och positioneringen som det personliga parkeringsbolaget som sköter parkeringen, till vår enkla affärsidé: att lova, ny grafisk profil i alla våra garage och trycksaker, ny hemsida m.m.

Bolaget ser en fortsatt kraftig tillväxt framför sig och med hjälp av Bas har Parkman under åren utvecklat bolagets strukturkapital (processer och rutiner) samt implementerat flera nya affärssystem, digitaliserat ett antal tidskrävande processer och implementerat ett nytt finansiellt rapporteringssystem. Vidare har en ny organisationsstruktur implementerats och en ny CFO, COO och marknadschef rekryterats.

Affärsutveckling

2015 blev Parkman också en system- och mjukvaruleverantör genom lanseringen av det bomfria parkeringssystemet AutoPay. Den bärande idén med AutoPay är att göra flödena (utan bommar) till och från parkeringsanläggningar enklare och smidigare för kunden samt billigare för fastighetsägarna. AutoPay använder kameror för registrering av bilar vid in och utfart. Resultatet är fria flöden och inga parkeringsböter.