Referenscase

Solid Park

Bakgrund

Bas Invest identifierade under våren 2015 medelstora mjukvarubolag- och IT bolag som intressanta investeringsobjekt. Marknaden analyserades under sommaren 2015 och efter att under flera månader därefter analyserat ett antal IT-drifts bolag förvärvade Bas Invest majoriteten i Solid Park i juni 2017. Bolaget hade en stark position i en, enligt vår analys, framtidsbransch och hade ett mycket gott renommé hos sina kunder. Solid Park erbjöd bl.a.

Övergripande strategi

Vid investeringstillfället fanns två huvudsakliga trender i marknaden:

  1. Konsolidering; samt
  2. Ökad konkurrens om de stora kunderna

Vi såg en tydlig position för Solid Park att bli en ledande regional aktör med fokus på små- och medelstora kunder.

Genomförda åtgärder/aktiviteter

  1. Ställt om bolaget till ett mer säljfokuserat och marknadsorienterat bolag
  1. Ökat de återkommande intäkterna
  1. Genomfört två tilläggsförvärv

Finansiellt/Exit

Solid Park utvecklades från en omsättning på 180 MSEK och en EBITDA om 18 MSEK till en omsättning 2018 på 330 MSEK och en EBITDA om 33 MSEK samt etablerat sig på nya orter och blivit en stark regional aktör. Detta skapade intresse från andra aktörer i branschen och med tanke på den konsolidering som pågår i branschen blev vi under hösten 2018 uppvaktade. Våren 2019 förvärvade Candidator-DGC/EQT samtliga aktier i Soldid Park.

C-SAM

Bakgrund

C-SAM grundades 1992 av två unga tekniker. Ett eget kabel-TV nät i Södertälje byggdes från grunden och bolaget drevs med målsättningen att vara en lokal leverantör med nät, personal och kunder från orten. Arbetet har till största del utförts av egen personal, vilket gett en unik erfarenhet avseende tekniska frågor, drift samt förvaltning av nätet i Södertälje. Samma personal som har byggt nätet, digital-TV plattformen och Internetfabriken skötte dygnet runt driften.

Bas Invest blev delägare 2010 i C-SAM. Såsom en klassikt kabel-TV operatör erbjöds fastighetsägare, privatkunder och företag analog- och digital-TV, bredband samt fast telefoni. Bolaget hade vid investeringstillfället MSEK 22 i omsättning med 6 000 anslutna hushåll och en bredbandspenetration på strax under 50% med erbjudna hastigheter mellan 1-32 Mbit/s.

Motiv till investeringen

Utveckling efter investeringen

Fokus från start var på tillväxt genom fokuserad sälj, kloka investeringar och ökad kvalité i drift och leverans till kund. Expansionen drevs utifrån att vi såg ett stort värde med att vara en lokal bredbands- och TV operatör jämfört med våra större konkurrenter såsom Com Hem, Telia och Telenor där vi kunde leverera en bättre, ”närproducerad” och personligare service.

Tre viktiga satsningar gjordes: i) Geografisk expansion till den närliggande kommunen Nykvarn, genom ett förvärv av ett fibernät. Detta var starten för en större villafibersatsning i Nykvarn som var C-SAM största investering någonsin och utmanande i genomförande stadiet och som krävde god finansiering; ii) en ny extern VD rekryterades som skapade ett starkt kundfokus & säljkultur, förstärkt och effektivare kundtjänst & driftsorganisation och ett enklare och standardiserad tjänsteerbjudande; och iii) en ompositionering av bolaget från ett TV-centrerat bolag grundat i ett kabel-tv nät till ett bredbandsbolag med fiber som bärande nät. Hela core-nätet fiberiserades och en proaktiv fiberisiering av befintligt anslutna fastigheter utfördes i nära dialog med fastighetsägarna.

Resultatet efter sju års ägande var:

2017 såldes C-Sam till Telia.