Vårt bidrag

First

Bas Invest står för ett jordnära och gediget ägarengagemang med rötterna i en mångårig erfarenhet från entreprenörskap och aktivt ägande. Vi investerar i eller köper bolag för att utveckla dem, inte för att sälja dem.

Vi arbetar nära våra bolag som en professionell och ansvarsfull ägare. För att bygga långsiktiga värden intar vi ett operativt förhållningssätt.

För oss innebär det att vi bidrar med:

Second

Vi tror på evolution och inte revolution. Det innebär att vi försöker vara lyhörda och bygga vidare på det som företagen gör bra. Vi har stor respekt för ledningens erfarenhet och kompetens och utvecklar bolagets strategi och mål tillsammans med dem. Med ett högt engagemang, kompletterande kompetens, nya perspektiv och tydliga ägardirektiv kan vi bidra till en snabbare utveckling och värdeskapande.